Leerkracht

Leerkracht

 • Titel: Magnetisme

 • Onderwerp: Magnetisme

 • Schooltype: Basisonderwijs

 • Groep / Klas: Groep 7-8, klas 5-6

 • Vakgebieden: Natuurkunde, Techniek

 • Uitvoering door: 1 of 2 leerlingen

 • Tijdsinvestering: 2 x 45 ,minuten

 • Opbrengst:

   • werkblad

   • doe opdracht

 • WebQuestmaker: Studenten van de universiteit Twente

 • U kunt via dit formulier de antwoorden van deze webquest bestellen.

In deze WebQuest gaan leerlingen bezig met het onderwerp magnetisme. De WebQuest is zowel geschikt voor twee-tallen als voor individuen. Op deze pagina vindt u onder het kopje 'diversen', informatie over het vakgebied, de leerdoelen, het type WebQuest en de tijdsduur.

Onder de kop 'aandachtspunten' kunt u lezen waar u rekening mee moet houden alvorens deze WebQuest te gebruiken. Verder vindt u de benodigde materialen voor de eindopdracht terug op deze pagina en zullen alle WebQuest onderdelen apart worden toegelicht. Allereerst kunt u de samenvatting van de WebQuest doorlezen.

Samenvatting

In deze WebQuest zullen leerlingen informatie over magnetisme gaan selecteren uit de aangeboden sites. Deze sites staan ook vermeld onder de kop 'bronnen'.

De leerlingen leren informatie selecteren door middel van een opdracht die bestaat uit een aantal vragen.

In de eindopdracht zal de opgedane kennis over magnetisme worden getest bij de leerling, waarna de leerling zichzelf kan beoordelen.

De eindopdracht kan alleen worden uitgevoerd als de benodigde materialen aanwezig zijn.

Diversen

 • Vakgebied: Wereldoriëntatie, natuurwetenschap.

 • Leerdoel 1: De leerlingen moeten in staat zijn om uit veel informatie de belangrijkste informatie te selecteren.

 • Leerdoel 2: De leerlingen moeten in staat zijn om zelf een opdracht met betrekking tot het onderwerp magnetisme uit te voeren.

 • Type WebQuest: Kortlopende WebQuest.

 • Tijdsduur: +/- 70 minuten. exclusief de uitleg vooraf.

Materialen

Doe-opdracht algemeen: (van alles 1 per klas)

 • kleurpotlood

 • schaat

 • gum

 • boek

 • punaise

 • broodtrommel

 • nietmachine

Doe-opdracht elektromagneet: (voor ieder groepje apart)

 • magneet (evt. van een schoolbord)

 • grote batterij (4,5 volt)

 • stroomdraad (min. 2 meter)

 • stalen spijker (10 centimeter)

 • schaar

 • plakband

 • paperclips

Aandachtspunten

De WebQuest is prima te doen in tweetallen maar ook alleen kan de leerling de opdrachten prima maken. Als er wordt besloten tweetallen te maken is het verstandig om groep 7 en 8 te mengen. Werkt de leerling alleen, dan is de WebQuest het meest geschikt voor groep 8.

De vragenlijst dient bij de leerkracht te worden ingeleverd. De leerkracht kan deze dan nakijken zodat de leerling bij de beoordeling zichzelf punten kan toekennen. Er kan voor worden gekozen de leerlingen het zelf te laten nakijken. De uitwerkingen van de vragenlijst staat onder aan deze pagina onder de kop 'bronnen leerkracht'.

Mochten er leerlingen zijn die bij voorbaat al snel zijn afgeleid, dan kan er voor worden gekozen bij iedere vraag te vermelden, met behulp van welke bron de vraag kan worden beantwoord.

De doe-opdracht kan alleen uitgevoerd worden als alle materialen aanwezig zijn. In de materialen lijst hierboven kunt u zien wat de benodigdheden zijn per groepje en met welke materialen de groepjes samen kunnen doen.

De leerkracht moet wel van te voren aangeven waar de doe-opdracht kan worden uitgevoerd. Aan te raden is de opdracht eerst zelf uit te voeren alvorens het door de leerlingen te laten doen. Zo voorziet u mogelijke moeilijkheden en vragen.

Mochten de leerlingen niet op een computer met een aangesloten (netwerk-) printer zitten, is het aan te raden de werkbladen van te voren al uit te printen.

Leg de objecten die nodig zijn voor de doe-opdracht klaar op een toegankelijke plek.

Uitleg inhoud site

Opdracht

In de kop 'opdracht' wordt de leerlingen verteld wat de opdracht inhoud.

Werkwijze

Hier wordt de leerlingen stap voor stap verteld wat ze moeten doen. Ze beginnen met het maken van de vragen. Hiervoor gebruiken ze een vijftal bronnen. De vragen leveren ze in bij de leerkracht waarna ze verder gaan met de doe-opdracht.

Bronnen

Onder de kop 'bronnen' staan de vijf te gebruiken bronnen voor de leerlingen.

Beoordeling

De leerlingen kunnen zichzelf bij de beoordeling zelf beoordelen. Er staat aangegeven waar de verschillende cijfers voor staan. Als ze zelf de cijfers optellen komt er een eindscore uit.

Terugblik

De terugblik is er om de leerlingen de bedanken voor de inzet!

Tot slot

Aangeraden wordt, de WebQuest eerst zelf een keer te doorlopen. Eventueel kan er voor worden gekozen de werkbladen van de vragen en doe-opdracht al uit te printen voor de leerlingen.

Bronnen leerkracht

Hieronder kunt u de benodigde documenten downloaden.

Wilt u als leerkracht / docent op de hoogte blijven van nieuwe of geüpdatet webkwesties / webquests,

schrijf u dan in de nieuwsbrief webkwestie / webquest (klik hier)